Ojinaga (2)

OJINAGA, MEXICO STREETS (2)

Ojinaga 1985102 two strips